Υποτροφίες

  • 2004 Υπότροφος του κληροδοτήματος Τριανταφυλλιάς Κριεζή (διαχείριση του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου) για αριστούχους προπτυχιακούς φοιτητές θεωρητικών σχολών.
  • 2003 – 2004 Υπότροφος του ΙΚΥ για την επίδοση στο 4ο έτος σπουδών (Τμήμα Μουσικών Σπουδών)
  • 2002 – 2003 Υπότροφος του ΙΚΥ για την επίδοση στο 3ο έτος σπουδών (Τμήμα Μουσικών Σπουδών)
  • 2001 – 2002 Υπότροφος του ΙΚΥ για την επίδοση μου στο 2ο έτος σπουδών (Τμήμα Μουσικών Σπουδών)
  • 2000 Βράβευση από το Ροταριανό Όμιλο Ανατολικής Θεσσαλονίκης για την επίδοση μου στα μαθήματα του πρώτου έτους στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • Ιούνιος 1999 Υποτροφία ΙΚΥ για την εισαγωγή στην 1η θέση στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με 6.204 μόρια (άριστα : 6400).