Μουσική

Παραδίδονται στη Θεσσαλονίκη μαθήματα

  • κλασικής κιθάρας

 

  • προετοιμασίας στα ειδικά μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων (Αρμονία, Υπαγόρευση Μουσικού Κειμένου) για την είσοδο στα πανεπιστημιακά τμήματα Μουσικών Σπουδών.