Αγγλικά – Γερμανικά

Μεταφράσεις εξειδικευμένων μουσικολογικών κειμένων με μουσική ορολογία από μουσικολόγο, κάτοχο του Cambridge Proficiency και Kleines Deutsches Sprachdiplom.