Ωδειακές σπουδές

cf89ceb4ceb5ceb9ceb1cebaceadcf82

  • Ioύνιος 2009 Πτυχίο Φούγκας, “Άριστα” (9.50), τάξη Κώστα Τσούγκρα, Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.
  • Ιούνιος 2007 Πτυχίο Αντίστιξης, «Λίαν Καλώς» (9.25), τάξη Κώστα Σιέμπη, Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.
  • Ιούνιος 2005 Πτυχίο Αρμονίας, «Άριστα» (9.75), τάξη Κώστα Τσούγκρα, Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.
  • Ιούνιος 2003 Δίπλωμα κλασικής κιθάρας, «Άριστα Παμψηφεί και Α’ Βραβείο», τάξη Καλλιόπης Καστώρη, Δημοτικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.
  • Ιούνιος 1998 Πτυχίο κλασικής κιθάρας, «Άριστα Παμψηφεί» (10), τάξη Αριστείδη Σκάρπα, Ωδείο Στεφανίδου.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007 – 2008 ολοκλήρωσα:

  • την τάξη της Α’ Ανωτέρας στο ειδικό πιάνο στο Πρότυπο Ωδείο Τούμπας με καθηγήτρια την Έλλη Ζαχαροπούλου.