Ξένες γλώσσες & Η/Υ

Άριστη γνώση Αγγλικών και Γερμανικών:

  • Αγγλικά: Proficiency of Cambridge (grade Α)
  • Γερμανικά: Kleines Deutsches Sprachdiplom (Oberstufe, KDS)/Goethe Institut (grade 2)


Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ:

  • Windows, Word, Excel, Internet (E.C.D.L. Progress Certificate)
  • Τυφλό σύστημα πληκτρολόγησης
  • Powerpoint
  • WordPress
  • Προγράμματα στο Linux: Scribus, GIMP (GNU Image Manipulation Program), OpenShot Video Editor