Εργασίες

Μια επιλογή από εργασίες μου που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών μου σπουδών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών.

Επιτρέπεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή του περιεχομένου των εργασιών με την αντίστοιχη βιβλιογραφική αναφορά/παραπομπή στην πηγή.

ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ (ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ)

1. ΘΕΜΑ: “Αριστόξενος ο Ταραντίνος: Η ζωή και το έργο του Έλληνα θεωρητικού της μουσικής-Τα αρμονικά στοιχεία”

ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στη Μουσικολογία

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ε. Νίκα-Σαμψών

ΕΞΑΜΗΝΟ:1o

ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΟΣ-ΕΞΩΦΥΛΛΟ.pdf

ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΟΣ-ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf

2. ΘΕΜΑ: “Η μουσική της Αργεντινής: μουσική παράδοση διάφορων φυλών, χοροί, tango, μουσικά όργανα”

ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στην Εθνομουσικολογία και Μουσική Λαογραφία

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Ι. Καϊμάκης

ΕΞΑΜΗΝΟ: 2ο

ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΕΞΩΦΥΛΛΟ.pdf

ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf

ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.pdf

3. ΘΕΜΑ: “Μουσική σκέψη: νοητική αναπαράσταση κατά τη μουσική ακρόαση. Η κλασική μουσική ως ερέθισμα στις σκέψεις, στις ιδέες, στα συναισθήματα”

ΜΑΘΗΜΑ: Μουσική Ψυχολογία

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ε. Λαπιδάκη

ΕΞΑΜΗΝΟ: 3ο

ΜΟΥΣΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΕΞΩΦΥΛΛΟ.pdf

ΜΟΥΣΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf

4. ΘΕΜΑ: “Θεώρηση και εφαρμογή των υπολογιστικών μοντέλων/προτύπων των Tenney-Polansky και Lerdahl-Jackendoff στην κατάτμηση μελωδικής επιφάνειας”

ΜΑΘΗΜΑ: Γνωστικά και υπολογιστικά μοντέλα στη μουσική

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Α. Καμπουρόπουλος

ΕΞΑΜΗΝΟ: 3ο

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ-ΕΞΩΦΥΛΛΟ.pdf

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ-ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf

5. ΘΕΜΑ: “Δημήτρης Φάμπας: η ζωή και το έργο του-ανάλυση του έργου Ελληνικός Χορός Νο. 3 (Σούστα)”

ΜΑΘΗΜΑ: Νεοελληνική Μουσική

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Ι. Καϊμάκης

ΕΞΑΜΗΝΟ: 4ο

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ-ΕΞΩΦΥΛΛΟ.pdf

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ-ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf

6. ΘΕΜΑ: “Κριτική περίληψη-μελέτη στο άρθρο του Richard Taruskin: M.I.Glinka and the state”

ΜΑΘΗΜΑ: Ειδικοί Τομείς Νεοελληνικής Μουσικής: Ελληνική Εθνική Σχολή-ελληνικές & διεθνείς τάσεις στη μουσική του 19ου και 20ου αιώνα.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δ. Γιάννου

ΕΞΑΜΗΝΟ: 8o

ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ-ΕΞΩΦΥΛΛΟ.pdf

ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ-ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf

7. ΘΕΜΑ: “Προβλήματα και αποθαρρυντικά στοιχεία ενάντια στο κοινό της κλασικής μουσικής σε διάφορα επίπεδα του πολιτισμού και της κοινωνίας στην εποχή μας”

ΜΑΘΗΜΑ: Πολιτιστική πολιτική και διοίκηση

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Μ. Μπελίδου

ΕΞΑΜΗΝΟ: 8ο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΞΩΦΥΛΛΟ.pdf

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf

8. ΘΕΜΑ: “Heitor Villa-Lobos: η ζωή και το έργο του και ειδικότερα τα Πέντε Πρελούδια για σόλο κιθάρα”

ΜΑΘΗΜΑ: Διπλωματική εργασία πτυχίου

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δ. Γιάννου

ΕΞΑΜΗΝΟ: 10o & 11o

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ-ΕΞΩΦΥΛΛΟ.pdf

https://sophia.mus.auth.gr/xmlui/handle/123456789/1564

music bird

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Ι)

1. ΘΕΜΑ: “Εθνογραφική παρατήρηση εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Πρόταση για αναμόρφωση”

ΜΑΘΗΜΑ:Ο ρόλος της συνεργατικής μάθησης και η διαχείριση προβλημάτων της σχολικής τάξης

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δ. Γερμανός

ΕΞΑΜΗΝΟ: 1ο

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ.pdf

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ.pdf

2. ΘΕΜΑ: “Η συναισθηματική αγωγή του παιδιού. Ο ρόλος των γονέων”

ΜΑΘΗΜΑ: Συμβουλευτική – Υποστήριξη γονέων και εκπαιδευτικών

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Κ. Βουγιούκας

ΕΞΑΜΗΝΟ: 1ο

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ.pdf

3. ΘΕΜΑ: “Ανάλυση περίπτωσης ψυχοπαθολογίας”

ΜΑΘΗΜΑ: Ψυχοπαθολογία

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Κ. Χριστιανόπουλος

ΕΞΑΜΗΝΟ: 1ο

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ.pdf

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ.pdf

4. ΘΕΜΑ: “Κρίσιμα ζητήματα που καθορίζουν την ποιότητα της παραγόμενης μάθησης και της κοινωνικής ένταξης των μαθητών με αναπηρίες και των μαθητών από γλωσσικές μειονότητες”

ΜΑΘΗΜΑ:Επιστημολογία της διαφορετικότητας και της ετερότητας

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Ν. Τερζής, Γ. Μπάρμπας & ομάδα διδασκόντων

ΕΞΑΜΗΝΟ: 1ο

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ.pdf

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ.pdf

5. ΘΕΜΑ: “Η αδυναμία σύνδεσης ψυχολογικής έρευνας και παιδαγωγικής πρακτικής: βασικά εμπόδια και πρόταση ενός κώδικα επικοινωνίας μέσα από ένα σχέδιο διδασκαλίας”

ΜΑΘΗΜΑ:Σχέση ψυχολογικής έρευνας και παιδαγωγικής για παιδιά με ειδικές ανάγκες

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Μ. Τζουριάδου, Ε. Γωνίδα & Κ. Βουγιούκας

ΕΞΑΜΗΝΟ: 2ο

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΧΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ.pdf

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΣΧΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ.pdf

6. ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση της πορείας ένταξης τεσσάρων μαθητών που φοιτούν σε τμήμα ένταξης δημοτικού σχολείου

ΜΑΘΗΜΑ: Επιστημολογία της ειδικής αγωγής

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Μπάρμπας

ΕΞΑΜΗΝΟ: 2ο

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ.pdf

7. ΘΕΜΑ: “Η χρήση του slang ιδιώματος όπως σκιαγραφείται μέσα από την ιστοσελίδα </slang.gr> σε αγόρια και κορίτσια στην εφηβική ηλικία (12 – 18 ετών) και η διαφοροποίηση του ανάλογα με το φύλο

ΜΑΘΗΜΑ: Κοινωνιογλωσσολογία

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Ρ. Τσοκαλίδου

ΕΞΑΜΗΝΟ: 2ο

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ.pdf

8. ΘΕΜΑ: “Αξιολόγηση μαθητή με νοητική καθυστέρηση με έμφαση στις κοινωνικές του δεξιότητες. Πρόταση για στοχοθεσία και ορισμός προτεραιοτήτων

ΜΑΘΗΜΑ: Εναλλακτικά προγράμματα για μαθητές με νοητική καθυστέρηση

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Μπάρμπας & Μ. Τζουριάδου

ΕΞΑΜΗΝΟ: 3ο

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ.pdf

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ.pdf

9. ΘΕΜΑ: “Πρόγραμμα παιδαγωγικής παρέμβασης σε μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες

ΜΑΘΗΜΑ: Εξειδικευμένα προγράμματα μεθόδων και στρατηγικών για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Μ. Τζουριάδου

ΕΞΑΜΗΝΟ: 3ο

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ.pdf

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ.pdf

tumblr_lqilf5iYap1qmhw3ho1_500

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΙ)

1. ΘΕΜΑ: “Το ψηφιακό χάσμα (digital divide) στη χρήση του Διαδικτύου: Η μεθοδολογική προσέγγιση δύο εμπειρικών ερευνών

ΜΑΘΗΜΑ: Μεθοδολογία έρευνας Ι

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Α. Γαρδικιώτης

ΕΞΑΜΗΝΟ: 1ο

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ.pdf

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ.pdf

2. ΘΕΜΑ: “Η έννοια του ευρωπαϊκού έργου, η ρύθμιση των ‘ποσοστώσεων’ κατά την Οδηγία 89/552/ΕΕC και η εφαρμογή της στην πράξη: η υπόθεση Paul Denuit

ΜΑΘΗΜΑ:Επικοινωνιακή πολιτική και πολιτισμός

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Έ. Δεληγιάννη

ΕΞΑΜΗΝΟ: 1ο

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.pdf

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.pdf

3. ΘΕΜΑ: ““With music is born power and its opposite: subversion.” Ο διττός πολιτικοκοινωνικός και επικοινωνιακός ρόλος της μουσικής: εργαλείο της εξουσίας ή όχημα αντιπολιτευτικής δράσης;

ΜΑΘΗΜΑ: Επικοινωνία, κοινωνία και πολιτισμός

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Πασχαλίδης

ΕΞΑΜΗΝΟ: 1ο

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.pdf

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.pdf

4. ΘΕΜΑ: “Οι ψυχολογικές λειτουργίες της μουσικής στα media και οι επιδράσεις της στο γνωστικό, το θυμικό και το ψυχοκοινωνικό πεδίο: Μια γενική βιβλιογραφική επισκόπηση”

ΜΑΘΗΜΑ: Ψυχολογία των μέσων

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Α. Γαρδικιώτης

ΕΞΑΜΗΝΟ: 2ο

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩΝ.pdf

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩΝ.pdf

5. ΘΕΜΑ: “Συμφωνική ορχήστρα και οργανισμοί κλασικής μουσικής: πολιτιστική διοίκηση και διαχείριση και στρατηγικές προσέλκυσης κοινού. Μια βιβλιογραφική έρευνα

ΜΑΘΗΜΑ: Οργάνωση & διοίκηση πολιτιστικών και μη-κερδοσκοπικών οργανισμών

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Τσουρβάκας

ΕΞΑΜΗΝΟ: 2ο

ΕΞΩΦΥΛΛΟ & ΕΡΓΑΣΙΑ: CULTURAL MANAGEMENT.pdf

6. ΘΕΜΑ: “Σημειολογία της μουσικής: γενική βιβλιογραφική επισκόπηση

ΜΑΘΗΜΑ: Σημειολογία της εικόνας

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Χ. Σβαλίγκου

ΕΞΑΜΗΝΟ: 2ο

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.pdf

7. ΘΕΜΑ: “Γενική επισκόπηση των Ψηφιακών Μουσικών Βιβλιοθηκών στο διεθνή χώρο. Η μοναδική ελληνική περίπτωση: το μουσικό ψηφιακό αποθετήριο της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος “Λίλιαν Βουδούρη” στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών”

ΜΑΘΗΜΑ: Νέες Τεχνολογίες & Πολιτιστικοί Οργανισμοί

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Α. Βέγλης, Γ. Καλλίρης, Α. Μπαλτζής

ΕΞΑΜΗΝΟ: 3ο

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΝΤ & ΠΟ.pdf

8. ΘΕΜΑ: “To peer or not to peer? Μουσική δημιουργία, μουσική βιομηχανία και πειρατεία”

ΜΑΘΗΜΑ: Επικοινωνιακή Πολιτική & Πολιτισμός ΙΙ (Νέα Μέσα & Πνευματικά Δικαιώματα)

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ε. Δεληγιάννη

ΕΞΑΜΗΝΟ: 30

MUSIC PIRACY.pdf

9. ΘΕΜΑ: “Ηχοτοπία του Ευρωπαϊκού Εθνικισμού: Μουσική και εθνοπλασία από τη Ρωσία ως την Ελλάδα και από την Αγγλία ως τη Γερμανία »

ΜΑΘΗΜΑ: Αρχές και μοντέλα πολιτισμικής πολιτικής

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Πασχαλίδης

ΕΞΑΜΗΝΟ: 30

MUSIC & ETHNICISM.pdf

download (1)