Πανεπιστημιακές σπουδές

Σεπτέμβριος 2013

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ΙΙ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Α.Π.Θ. στην κατεύθυνση «Επικοινωνία και Πολιτισμός» (γενικός βαθμός 9.26, «Άριστα»)

Διπλωματική εργασία με θέμα «Η ευρωπαϊκή μούσα: από τους εθνικούς ύμνους στη Eurovision»

Tριμελής επιτροπή: Γρηγόρης Πασχαλίδης (επιβλέπων), Αλέξανδρος Μπαλτζής, Βασίλης Βαμβακάς

 http://invenio.lib.auth.gr/record/133935/?ln=en

Αύγουστος 2012

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ι

Διαπανεπιστημιακό – Διατμηματικό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: Ένα Σχολείο για όλους»– κατεύθυνση: «Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών αναγκών», Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Σχολή, Α.Π.Θ.  (γενικός βαθμός 8.48, «Λίαν Καλώς»)

Διπλωματική εργασία με θέμα «Η αντίληψη αυτοαποτελεσματικότητας και ο βαθμός επαγγελματικής εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς των τμημάτων ένταξης σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης»

Tριμελής επιτροπή: Κων/νος Βουγιούκας (επιβλέπων), Μελανθία Κοντοπούλου – Κοκκινάκη, Ελευθερία Γωνίδα.

http://invenio.lib.auth.gr/record/130043?ln=el

 

 

Ιανουάριος 2006

Βασικό Πτυχίο

Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Μουσικολογία), Σχολή Καλών Τεχνών, Α.Π.Θ. (γενικός βαθμός 9.09, «Άριστα»).

Διπλωματική εργασία με θέμα «Η ζωή και το έργο του Heitor Villa-Lobos και ειδικότερα τα πέντε πρελούδια του για σόλο κιθάρα», επιβλέπων καθηγητής: Δημήτρης Γιάννου, Β΄ εξεταστής: Κωστας Τσούγκρας