Πανεπιστημιακές σπουδές

Σεπτέμβριος 2013

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ΙΙ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Α.Π.Θ. στην κατεύθυνση “Επικοινωνία και Πολιτισμός” (γενικός βαθμός 9.26, “Άριστα”)

Διπλωματική εργασία με θέμα “Η ευρωπαϊκή μούσα: από τους εθνικούς ύμνους στη Eurovision”

Tριμελής επιτροπή: Γρηγόρης Πασχαλίδης (επιβλέπων), Αλέξανδρος Μπαλτζής, Βασίλης Βαμβακάς

 http://invenio.lib.auth.gr/record/133935/?ln=en

Αύγουστος 2012

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Ι

Διαπανεπιστημιακό – Διατμηματικό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: Ένα Σχολείο για όλους”– κατεύθυνση: “Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών αναγκών”, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Σχολή, Α.Π.Θ.  (γενικός βαθμός 8.48, “Λίαν Καλώς”)

Διπλωματική εργασία με θέμα “Η αντίληψη αυτοαποτελεσματικότητας και ο βαθμός επαγγελματικής εξουθένωσης στους εκπαιδευτικούς των τμημάτων ένταξης σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης”

Tριμελής επιτροπή: Κων/νος Βουγιούκας (επιβλέπων), Μελανθία Κοντοπούλου – Κοκκινάκη, Ελευθερία Γωνίδα.

http://invenio.lib.auth.gr/record/130043?ln=el

 

 

Ιανουάριος 2006

Βασικό Πτυχίο

Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Μουσικολογία), Σχολή Καλών Τεχνών, Α.Π.Θ. (γενικός βαθμός 9.09, «Άριστα»).

Διπλωματική εργασία με θέμα «Η ζωή και το έργο του Heitor Villa-Lobos και ειδικότερα τα πέντε πρελούδια του για σόλο κιθάρα», επιβλέπων καθηγητής: Δημήτρης Γιάννου, Β΄ εξεταστής: Κωστας Τσούγκρας